Therapie bij somberheid en depressie

“Het probleem is vaak niet wat je ziet, maar hoe je ernaar kijkt.”.